Ochrana dat a autorská práva

Společnost Wolf System spol. s r.o., Horoměřice, jako dceřiná společnost Wolf Systembau GmbH, Vám děkuje za návštěvu webových stránek. Zájem o naše produkty nás těší a dále uvádíme některé skutečnosti z oblasti ochrany dat a autorských práv.


Ochrana dat

Během prohlížení našich stránek neevidujeme žádné Vaše soukromé identifikační údaje. K dalším účelům využíváme pouze údaje (např. jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu), které dobrovolně uvedete ve formulářích (kontaktní formulář, objednávka), nebo zprostředkujete emailem. Tyto Vámi uvedené osobní údaje jsou dále využívány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a použity pouze ke kontaktním účelům, k vyřízení Vašich poptávek, zaslání informací o produktech, zasílání nabídek popř. k uzavření a plnění smlouvy o dodávce. S Vaším souhlasem je můžeme zpracovat a použít k poradenským účelům ve společnosti Wolf System spol. s r.o. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit u Wolf System spol. s r.o. (mail@wolfsystem.cz ). Tato data nebudou předávána žádné třetí osobě.


HTTP Cookies

Cookies jsou informace (malá množství dat), která se při návštěvě našich stránek automaticky uloží na Váš pevný disk. Podporují orientaci po naší webové stránce a užití všech dostupných funkcí. Ve Vašem počítači nezpůsobují žádné škody, ale pomáhají nám naše stránky co nejlépe přizpůsobit Vašim požadavkům a zkvalitnit naši nabídku. Prostřednictvím Cookies o Vás nezískáváme žádná soukromá data. Další užití nebo ukládání Cookies na Vašem počítači můžete sami zamítnout pomocí odpovídajícího nastavení internetového prohlížeče, popřípadě zrušit nebo vymazat právě uložené Cookies.

 

Autorská práva

© Copyright celý obsah této webové stránky Wolf Systembau GmbH a WOLF Holding GmbH, označení „Wolf“ včetně loga „Wolfhaus“ a loga „Wolfsystem“ jsou v rámci EU i mezinárodně registrovanými značkami WOLF Holding GmbH a nesmí být bez písemného souhlasu využívány třetími osobami. V případě písemného souhlasu s jejich užitím musí být zmíněno, že se jedná o registrované značky Wolf Holding GmbH s tím, že platnost souhlasu zanikne, pokud není písemně jinak ujednáno, automaticky po třech měsících. Logo nesmí být vzhledově nijak upraveno. Neoprávněné užití loga je zakázáno. Zejména všechny ochranné známky, texty, slogany, vyobrazení, značky, loga, grafická úprava, označení typů, animace a videa stejně jako uspořádání a struktura webové stránky společnosti Wolf Systembau GmbH. Rakousko podléhají autorským právům a jiným ochranným ustanovením.
Obsah těchto stránek pro komerční účely není povoleno nijak kopírovat, šířit, měnit nebo zprostředkovávat třetím osobám. Autorská práva na vyobrazení a snímky vlastní Wolf Systembau GmbH, Rakousko, Wolf System GmbH, Německo a jejich dceřiné společnosti. Užití vyobrazení třetími osobami je právně postižitelné.


Odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy k ostatním webovým stránkám. Společnost Wolf Systembau GmbH ručí pouze za vlastní obsah webových stránek a nepřebírá žádnou zodpovědnost za cizí obsahy, ani za dodržování ustanovení na ochranu osobních dat na takových stránkách a nepovažuje je za vlastní. Pokud zjistí nezákonný obsah na externích stránkách, okamžitě k nim zablokuje přístup. Odkaz na naše stránky může být zřízen pouze po předešlém písemném povolení společnosti Wolf Systembau GmbH.


Odpovědnost

Tvorbě našich webových stránek byla věnována maximální pozornost, přesto nemůžeme ručit za úplnou správnost všech uvedených údajů. Ceny, vybavení, vyobrazení, technické parametry, odkazy na možné dotační tituly a nabídky jsou nezávazné. Společnost Wolf Systembau GmbH nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené přímo nebo nepřímo užíváním těchto webových stránek, pokud nevznikly hrubou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním.

 

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
252 62 Horoměřice