Nízkoenergetické a pasivní domy

Chránit životní prostředí a zároveň příjemně bydlet

 

Nároky nízkoenergetického domu splňuje v podstatě každé provedení domu WOLF s odpovídající skladbou stěn. Další technické doplňky domu a jejich optimalizace zvyšují úsporu energií a navíc chrání životní prostředí. 

Pokud se rozhodnete, jsme schopni Vám nabídnout i stěny pro provedení tzv. pasivního domu.

Toto provedení je možné pro následující varianty našich typových domů:

Skladby stěn

Thermo Wand

Skladba stěny

Thermo Wand

 

Tloušťka stěny: 271 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,16 [W/m²K]

Požární odolnost: REI 60

Arche Nova Wand Plus

Skladba stěny

Arche Nova Wand Plus

 

Tloušťka stěny: 360 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,135 [W/m²K]

Požární odolnost: REI 60

Ultra Nova Wand Plus

Skladba stěny

Ultra Nova Wand Plus

 

Tloušťka stěny: 360 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,126 [W/m²K]

Požární odolnost: REI 60

Thermo Wand Plus

Skladba stěny

Thermo Wand Plus

 

Tloušťka stěny: 331 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,12 [W/m²K]

Požární odolnost: REI 60

Ultra Mega Wand

Skladba stěny

Ultra Mega Wand

 

Tloušťka stěny: 321 mm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,135 [W/m²K]

Požární odolnost: REI 60

Přehled a rozdíly mezi provedením domu nízkoenergetického a pasivního:

 

Nízkoenergetický dům

Pasivní dům

 

Projektování

 

 

- poloha pozemku

libovolná

žádná stinná místa, žádné severní svahy

- tvar domu

kompaktní forma je příznivá

kompaktní forma je nutná

- orientace okenních výplní

podle možnosti směrem na jih

velké plochy směrem na jih, omezit prosklení na ostatní světové strany

- podsklepení

poloha a izolace nejsou podstatné

musí ležet mimo izolovanou vnější stěnu domu, vzduchotěsné zakončení včetně sklepních dveří a velmi dobrá izolace mezi domem a podsklepením

- vzduchotěsnost

vzduchotěsnost není rozhodující kriterium, max.povolená hodnota výměny vzduchu za hod. je 3,0

vzduchotěsné vnější provedení domu je bezpodmínečně nutné, max. hodnota výměny vzduchu za hod. je 0,6,
poloha vzduchotěsné roviny musí být stanovena již při projektování

- stínění

doporučuje se, aby se předešlo letnímu přehřívání domu

použitím komfortní ventilace může být v létě získáván ochlazený vzduch, 
přesto se doporučuje stínění oken především na východní a západní straně

 

Tepelné mosty

 

tepelné mosty se mohou vyskytovat, zohledňují se již ve výpočtech

 

vnější provedení budovy musí být bez tepelných mostů, již při výpočtech musí být detailně podchycené

 

Technika domu

 

 

- větrací zařízení (rekuperace)

možné s větracím zařízením i bez něj

komfortní větrání s vysoce účinným výměníkem tepla je požadováno, stupeň zpětně získaného tepla > 80%
výhody: stálý přívod čerstvého vzduchu, spotřebovaný vzduch obsahujúci CO2 je odváděn ven z domu

- topení

systém vytápění podle zdroje tepla

od tradičního způsobu vytápění lze za jistých podmínek upustit, pokud bude přiváděnému vzduchu z venku dodáno ohřevem potřebné množství tepla

- komín/krb

podle zdroje tepla resp. stavebních předpisů

od instalace je možné upustit, pokud to dovolí stavební předpisy a normy, obkladový materiál musí být vzduchotěsný, krb musí být vhodný do prostoru bez závislosti na odvětrání

- ohřev vody

libovolný zdroj energie

částečne regeneratívní zdroj energie, např. solární zařízení nebo tepelné čerpadlo

 

Údržba a obsluha domovní techniky

 

podle topného systému je nutná pravidelná údržba prováděná odbornou firmou

 

filtry přívodu a odvodu vzduchu,výměník tepla a síť rozvodných kanálů je potřebné pravidelně kontrolovat s ohledem na znečistění, filtry musejí být podle předpisů měněny

 

Elektrospotřebiče

 

doporučuje se použití efektívních domácích spotřebičů a úsporných žárovek

 

vysoce účinné domácí spotřebiče a úsporné žárovky jsou neoddělitelnou součástí vybavení domu, minimalizace spotřeby elektrického proudu

 

Energetický ukazatel

 

pod 50 kWh/m²

 

pod 15 kWh/m²

 

Energetická spotřeba na vytápění místností za 20 roků

 

200.000 kWh 
odpovídá cca. 20.000 m³ plynu
(pro nízkoenergetický dům s roční spotřebou tepla 10.000 kWh)

 

37.000 kWh 
odpovídá cca. 3.700 m³ plynu
(pro pasivní dům s roční spotřebou tepla 1.850 kWh)