Dům a sklep

Spodní stavba od WOLF HAUS 

Dům a sklep od jednoho zhotovitele

Vaše výhody? 

Koordinované plánování, hladký průběh a funkční propojení mezi suterénem a prefabrikovaným domem.

 

Sklep

Projektovou dokumentaci potřebnou pro zhotovení sklepa obdrží zákazník jako součást projektové dokumentace pro stavební ohlášení resp. stavební povolení od firmy WOLF. Vlastní realizaci sklepa firma WOLF SYSTEM provádí po zpracování individuální kalkulace.

Rady pro naše zákazníky: Úpravy a zateplení soklu (pdf)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eATGCayMZp4?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Sklep

Sklep

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eATGCayMZp4?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Základová deska

Základová deska

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eATGCayMZp4?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Základová deska

Základová deska

Základová deska

Součástí dodávky základové desky je vždy:

  • Sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 - 200 mm a její uložení na pozemku stavby,
  • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy stejně jako pro vnější pasy 0,9 m v rostlém terénu,
  • vyčištění a zhutnění základové spáry,
  • provedení základových pasů z prostého betonu (bez provádění vyztužení) třídy C 16/20, vylívaných na zhutněný podsyp základové spáry přímo do hloubených rýh bez použití bednění,
  • provedení jedné řady ztraceného bednění,
  • provedení hutněného podsypu ze stěrkodrti v tl. cca. 100 mm mezi základovými pasy,
  • provedení podkladního betonu tl. 50 mm z prostého betonu třídy C 16/20, vyztuženého u obvodových a středových nosných stěn,
  • provedení hydroizolace horního líce podkladní betonové desky proti zemní vlhkosti (natavení přesahu izolace min. 100 mm),
  • provedení horní základové desky tl. 150 mm z monolitického betonu třídy C 16/20 vyztuženého 1x oc. sítí 150/150/8,
  • provedení ležaté kanalizace v základech a chrániček elektro a vody, ukončených ve vzdálenosti cca. 0,5 - 1,0 m od hrany základové desky, a vyvedených nad základovou desku.